Skip to main content

Muzejska zbirka
vojaških predmetov
avstro-ogrskega obdobja

Stari trg 35

V neposredni bližini cerkve svetega Jurija, v Starem trgu, se nahaja zasebna muzejska zbirka vojaških predmetov avstro-ogrskega obdobja, za katero skrbi in jo redno dopolnjuje ljubiteljski zbiratelj in srčen Konjičan, Robert Vrečko. Razstavljene so sablje, čelade, pokrivala, medalje, razglednice, fotografije, izkopanine Soške fronte in mnogo drugih vojaških, domoljubnih in verskih predmetov, ki nas povrnejo v čas, ko so se naši dedje borili za cesarja v raznih vojnah vse do zloma monarhije in bojev za severno mejo. Večina razstavljenih predmetov se navezuje na čas prve svetovne vojne. Mnogo jih je povezanih z našim krajem in življenjem v njem. So spomin na obdobje, ki so ga zaznamovale besede: Vse za vero, dom, cesarja. Prostori, kjer se nahaja zasebna zbirka, so bili obnovljeni v septembru 2016. Za ogled zbirke se je potrebno predhodno najaviti.

ZA RADOVEDNE:

  • V muzejski zbirki lahko poleg različnih predmetov iz obdobja Avstro-Ogrske, opreme in orožja iz prve svetovne vojne in starin, ki pripovedujejo o preteklosti Slovenskih Konjic, najdemo tudi del zbirke, ki je posvečen železnici, še posebej ozkotirni železniški progi Poljčane-Slovenske Konjice-Zreče.
  • Ustanovitelj muzejske zbirke aktivno sodeluje z Zgodovinskim društvom Slovenske Konjice, z zgodovinarji, poznavalci zgodovine Slovenskih Konjic in okolice ter drugimi zbiralci zgodovinskih predmetov.

Muzej gasilstva
Dravinjske doline

Žička cesta 4

Ustanovitev Muzeja gasilstva Dravinjske doline sega v oktober 2000, njegova javna predstavitev pa v april 2001. Muzej je prava zakladnica gasilske in kulturne dediščine in prava učna ura za obiskovalce. Poleg osnovne naloge ohranjanja gasilske dediščine ima muzej tudi nalogo združiti okoliška gasilska društva pri zbiranju gasilskih muzealij ter zbirke predstaviti javnosti, še posebej mlajšim rodovom. Muzej, ki se razprostira na 250 m2,  se nahaja v zgornjem nadstropju Gasilskega doma Slovenske Konjice.  Za ogled muzejske zbirke se je potrebno predhodno najaviti.

Dobrodošli z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

ZA RADOVEDNE:

  • Trenutno je na ogled 13 posebnih zbirk, ki zajemajo različna odlikovanja, svetila, gasilne aparate in orodje, opremo gasilcev, pokrival, uniform in mnogih drugih predmetov povezanih z gasilstvom ter 4 splošne zbirke, kjer lahko najdemo različne zbirke gasilske strokovne literature, kronik, izvirnih rokopisov, pokalov, fotografij, koledarjev, zgodovinskih obeležij, …
  • V letu 2020 je muzej obeležil 20-letnico delovanja. TUKAJ si lahko ogledate prispevek o jubileju, ki je bil predvajana na RTV Slovenija 1 v rubriki Slovenska kronika 20. 1. 2020.

Hiša dediščine,
Mlače

Mlače 26 a

Hišo dediščine boste našli le streljaj od Slovenskih Konjic v prijetni vasici Mlače. V tem muzeju hranijo bogato etnološko zbirko predmetov, ki nas popeljejo nazaj v čas, ko so živeli naši predniki. Predvsem gre za predmete, ki pričajo o življenju kmeta, vinogradnika in rokodelca. Materiali, iz katerih so narejeni ti predmeti prikazujejo povezanost človeka z naravo. Za ogled etnološke zbirke se je potrebno predhodno najaviti.

ZA RADOVEDNE:

Skozi leta so vaščani nabrali veliko število predmetov, ki govorijo o delu in življenju naših prednikov. Ker teh predmetov niso imeli možnost nikjer razstaviti so leta 2004, prav v ta namen, postavili Hišo dediščine. Muzej je v upravljanju Turističnega društva Mlače.

Muzej NOB
in etnološki muzej,
Tolsti vrh

Tolsti vrh

»Pustovo hišo« nekoč »Ratejevo zidanico« sta s skupnimi močmi obnovili Turistično društvo Špitalič in Občina Slovenske Konjice. Hiši svojevrsten pečat daje pristna štajerska vaška zasnova. Zidana je iz kamna, gline in lesa, do nedavnega pa jo je pokrivala slama. Zaradi dotrajanosti je slamo v letu 2013 zamenjala novejša kritina. V njeni notranjosti domuje muzej NOB, etnološka zbirka starih predmetov in kmečkega obrtnega orodja ter zbirka iz II. svetovne vojne. Ogled zbirke je možen po predhodni najavi.

ZA ŠPORTNE NAVDUŠENCE:

Do Pustove hiše se lahko odpravite tudi peš preko Konjiške gore s startom v Slovenskih Konjicah.