Skip to main content

Špitalič

Žička kartuzija je bila zasnovana v skladu s tedanjimi kartuzijanskimi pravili in je bila deljena na dva samostana – zgornji je služil menihom, spodnji pa laičnim bratom.

Vas Špitalič je dobila ime po samostanskem hospitalu, ki je bil namenjen bratom laikom in gostom. Spodnji samostan je predstavljal gospodarsko središče samostanskega kompleksa. Tukaj so bili hlevi, skednji, steklarna, opekarna in drugi gospodarski objekti ter gostišče s špitalom.

Zgodba o nastanku Špitaliča je povezana z obema legendama o ustanovitvi žičkega samostana.

»Otakar IV., sin ustanovitelja Žičke kartuzije, naj bi povsem dokončal zidavo samostana v sedanjih Starih Slemenah. V strahu, da bi njegovega očeta Otakarja III. zaradi neposlušnosti do apostola, ko je že začel zidati samostan v Konjicah, zadela božja jeza, je dal na kraju današnjega Špitaliča pozidati še drugi samostan s cerkvijo. Novi samostan naj bi naselili templarji – krščanski viteški red, cerkev pa so posvetili Materi božji. Ko je takratni papež Klemen V. leta 1312 templarje preklel, so samostan v Špitaliču porušili, vendar Marijine cerkve niso upali podreti, čes saj jo je varovala Marija. Legenda še pripoveduje, da so mežnar in sosedni kmetje na praznike slišali v nočnih urah zvonenje, ki je klicalo k službi božji. Cerkovnik je ob tem zvonenju večkrat hitel k cerkvi, vendar jo je našel zaklenjeno in nikogar v bližini.«  (Zdovc 1994: 17)

Vir: Zdovc, V. (1994). Legende in pripovedi na Konjiškem. Slovenske Konjice: Zgodovinsko društvo Konjice.

ZA RADOVEDNE:

Cerkev Marijinega obiskanja, ecclesia minor, se nahaja na območju spodnjega samostana v Špitaliču. Več o njej si lahko preberete tukaj.