Skip to main content

Stari
grad

Grad je bil eden največjih in najimenitnejših na Štajerskem. Njegovi ostanki še vedno sodijo med najpomembnejše grajske razvaline. Prav tako se uvršča med enega izmed najstarejših gradov na Slovenskem. Prvič se omenja leta 1165 v listini o ustanovitvi Žičke kartuzije, prav gotovo pa je bil zgrajen že mnogo prej.

Večina zidovja izvira iz gotske dobe. Sem sodi zlasti mogočni peterokraki stolp, ki so ga še v 14. stoletju prislonili k stanovanjski stavbi, pa tudi masivni obrambni zidni plašč. Kasneje so to zasnovo še prizidavali s stanovanjskimi stavbami, obod pa so utrdili s pasom renesančnih utrdb – med njimi z bastijo, ki ima skoraj štirimetrske zidove. Grad je značilen primer raščenega gradu, ki se je iz manjšega romanskega zametka postopoma razvil v razsežen grajski sestav.

Njegovi prvi lastniki so bili Konjiški gospodje, kot prvega se omenja Liupolda Konjiškega, leta 1164. Konjiški gospodje, ki so veljali za cerkvene dobrotnike, ugledne fevdalce, globoko verne in razborite ljudu, so gradu gospodovali do leta 1329 nato je bil grad v rokah različnih plemiških rodbin. Slabih 100 let je v njem vladala rodbina Tattenbach. Zaradi sodelovanja v proticesarski zaroti so predstavnika rodbine Ivana Erazma Tattenbacha obglavili ter zaplenili vso njegovo premoženje. Grad je tako prešel v roke kartuzijanov iz Žičke kartuzije, takrat se tudi začelo počasno propadanje tega veličastnega objekta. V 18. stoletju, ko je grad prevzel zadnji lastnik knez Windischgrätz, je bila stavba že v razvalinah.

Zadnja leta se ostanki gradu obnavljajo tako, da se bo zaščitil pred propadanjem in bodo posamezni deli omogočali dejavnosti, ki bodo grad oživljale s primernimi vsebinami. Stari grad je bil in ostaja znamenitost mesta, ki se je stoletja razvijalo pod njegovim vznožjem.

ZA ŠPORTNE NAVDUŠENCE:

Do Starega gradu se lahko peljete s kolesom po makademski poti ali pa se do njega sprehodite po Zmajčkovi gozdni učni poti.

ZA RADOVEDNE:

Veduta Starega gradu je zaradi posebne lege med zelenjem vidna že nekaj kilometrov preden prispemo v Slovenske Konjice.

V povezavi s konjiško goro poleg legende obstajata še dve zgodbi, ki pripovedujta od kod izvirata imeni Gospodična in Konjska smrt.

Sprehodite se po Zmajčkovi gozdni učni poti ter odkrijte skrivnosti Konjiške gore.